Runsten Sö275, L1983:255 i Strängnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hann(?) manna(?) beztr(?) matar(?) í(?) heimi(?) var(?). ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 275, ljusgrå granit, ca 1 m h, ca 0,6 m br och ca 0,45 m tj. Rundhöjd 7-8 cm. Stenen avslagen och vittrad. Ca 7 runor återstår. ... ...na * bist * mat-- (h)i * a[imi * uar] [Hann(?) ma]nna(?) beztr(?) mat[ar](?) í(?) heimi(?) var(?). [Hann(?) ma]nna(?) best(?) mat[aR](?) i(?) hæimi(?) vaR(?). ... han var den gästfriaste av alla män i världen ..."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strängnäs socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 8 m NÖ om SÖ hörnet å kanikehuset, ca 3 m VSV om grusgång."
Vill du se flera runstenar i Strängnäs socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375366
Longitud: 17.033419
Lämnings-ID: L1983:255
Riksantikvarieämbetets ID: Strängnäs 126:1
Sveriges runinskrifter: Sö275, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Nabbhagen
Placering: Domkyrkoplanteringen
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Strängnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:255