Runsten Sö192, L1983:2479 i Ytterselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Inga lét reisa merki eptir Styrbjôrn, bónda sinn góðan, ok eptir Fara, son sinn góðan. Guð hjalpi þeira ha arli. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, Sö 192, 1,6 m h, 0,9 m br och intill 0,4 m tj. Runristningen är 6-10 cm h. Stenen vänder ristingssidan mot SV. Lutar något åt Ö. Bild av ett fyrfotadjur och ett kors. Imålad 2005. " Inga lät resa minnesmärket efter Styrbjörn, sin gode make, och efter Fare, sin gode son. Gud hjälpe deras ..." inka lat * rasa * miarki * ibtiR * sti(r)---rn * buana * sin kuþa*n * ak * ibtim * fara * sun sin * kuþan * kuþ ulbi * aiþaR ha * arli Inga lét reisa merki eptir Styr[bjô]rn, bónda sinn góðan, ok eptir Fara, son sinn góðan. Guð hjalpi þeira . Inga let ræisa mærki æftiR Styr[bio]rn, boanda sinn goðan, ok æftiR Fara, sun sinn goðan. Guð hialpi þæiRa ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NÖ om väg."
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.386454
Longitud: 17.194249
Lämnings-ID: L1983:2479
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 94:1
Sveriges runinskrifter: Sö192, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Berg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2479