Runsten SöATA4202/63, L1983:2305 i Toresund
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, Sä ATA4202/63, av rödaktig sandsten, 0,25 m h, 0,23 m br och 0,1 m tj. Runhöjd 0,07 m. ...-nu..."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Toresund socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Förvaras i kyrkan. Enligt Svensk rundatabas förvars fragmentet hos Toresunds hembygdsförening."
Vill du se flera runstenar i Toresund socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.343064
Longitud: 17.227148
Lämnings-ID: L1983:2305
Riksantikvarieämbetets ID: Toresund 9:3
Sveriges runinskrifter: SöATA4202/63,
Plats: Toresunds kyrkogård
Placering: Toresunds hembygdsmuseum.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Toresund
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2305