Runsten Sö187, L1983:2158 i Toresund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þeir Þórðr ok Brúni ok Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir Sviðbalka, fôður sinn. Guð hjalpi sálu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 187, av ljus granit, 1,8 m h, 0,7 m br (N-S) och 0,3 m tj. Runhöjd 5-8 cm. Kors, stilgruppering: Pr2?, Ristare: Balle (A). Ristningen vetter mot Ö. Runstenen finns utritat på karta från år 1722. Tord och Brune och Tidkume läto resa denna sten efter Svedbalke, sin fader. Gud hjälpe hans själ! × þaiR þurþr × auk × bruni × auk × tiþkumi × letu × raisa × stin × þensa × aftiR × syiþbalka × faþur × sin × kuþ × hialbi × isolu × hans × Þeir Þórðr ok Brúni ok Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir Sviðbalka, fôður sinn. Guð hjalpi sálu hans. ÞæiR Þorðr ok Bruni ok Tiðkumi letu ræisa stæin þennsa æftiR Sviðbalka, faður sinn. Guð hialpi sialu hans!"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Toresund socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant (dike saknas)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m V om väg, ca 12 m N om stig, där den går ut till väg (1957)."
Vill du se flera runstenar i Toresund socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.315424
Longitud: 17.21592
Lämnings-ID: L1983:2158
Riksantikvarieämbetets ID: Toresund 226:1
Sveriges runinskrifter: Sö187, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Harby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Toresund
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2158