Runsten SöFv1948;314, L1983:1761 i Toresund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"..., son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, Sö Fv1948;314, rödaktig sandsten, 0,27 m h, 0,52 m br och 0,07 m tj. Runhöjd 0,065 m. Endast en flisa av stenens övre del är bevarad. ... : sun : s... ..., son s[inn]. ..., sun s[inn]."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Toresund socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Förvaras i kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Toresund socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.343064
Longitud: 17.227148
Lämnings-ID: L1983:1761
Riksantikvarieämbetets ID: Toresund 9:2
Sveriges runinskrifter: SöFv1948;314,
Plats: Toresunds kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Toresund
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:1761