Runsten L1982:1887 i Helgarö 🇬🇧
Foto av Runsten L1982:1887 i Helgarö
Foto av Runsten L1982:1887 i Helgarö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ristad sten, Sö ATA6294/59, rent ornamental, skiffrig gnejsgranit, 1,57 m h, 1,2 m br (N-S) och 0,2-0,3 m tj. Toppen avslagen. Åt V är ett kors inristat. Är rest på gravfältet Helgarö 29:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgarö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S delen av moränhöjd. Vårdat gravfält."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.449004
Longitud: 16.826649
Lämnings-ID: L1982:1887
Riksantikvarieämbetets ID: Helgarö 124
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Helgarö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6e212cdc-6748-470d-b3f6-7e8442d218fe