Runristning L1985:8889 i Kärnbo 🇬🇧
Foto av Runristning L1985:8889 i Kärnbo
Foto av Runristning L1985:8889 i Kärnbo
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Kärnbo socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.281057
Longitud: 17.254697
Lämnings-ID: L1985:8889
Riksantikvarieämbetets ID: Kärnbo 108:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Kärnbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/428fe4ce-3513-4246-bcc2-6a07bf0a7c62