Runristning L1984:7300 i Mariefred
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, röd sandsten, 0,7 m l, 0,5 m br och 0,2 m tj. Runhöjd 8 cm. Funnet i Läggesta år 1920. Sö 182."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Mariefred socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Tornrummet i Mariefreds kyrka"
Vill du se flera runstenar i Mariefred socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.258553
Longitud: 17.224208
Lämnings-ID: L1984:7300
Riksantikvarieämbetets ID: Mariefred 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Mariefred
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:7300