Hällristning Sö180, L1985:8282 i Kärnbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét reisa ... eptir Helga. Guð hjalpi ... "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kärnbo socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Kärnbo socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.278703
Longitud: 17.238306
Lämnings-ID: L1985:8282
Riksantikvarieämbetets ID: Kärnbo 102:1
Sveriges runinskrifter: Sö180, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Harby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Kärnbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8282