Hällristning Sö175, L1985:2650 i Aspö
Även känd som Aspö runsten
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir Þórð, ok Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, granit. Ristningen 2,2x1,4 m . Runhöjden 7-10 cm. Ristning vetter not VNV. Bild av en man med toppig huvudbonad och långa mustascher. Ristare Balle. Inristning: kislauk * lit * kiarua * merki * þisa * eftiR * þorþ * auk * sloþi * lit kiarua sant iaR * þet * sum sakat uaR * nuk * sum * huat * uaR * þet Gíslaug lét gera merki þessi eptir Þórð, ok Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat. Gislaug let gærva mærki þessa æftiR Þorð, ok Sloði let gærva. Sant iaR þæt sum sagat vaR ok sum hugat vaR þæt. Gislög lät göra dessa märken efter Tord, också Slode lät göra dem. Sant är det, såsom det blev sagt och såsom det blev tänkt. Bildlänk: http://www.raa.se/kmb/showdetails.asp?id=7340"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Aspö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Norra udden av en berghäll, långsträckt, avlipad. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m S om större dike, 12 m ÖNÖ om åkerkant."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Aspö runsten - hällristning Sö175, L1985:2650 i Aspö:
"Förstagångsinventeringen: Ristningens mansfigur sägs föreställa stamfadern för Gissle-släkten, en nu i orten utdöd släkt. Gisle är ett medeltisnam men i Aspö socken levde det kvar så sent som under 1700- och 1800-talen."
Vill du se flera runstenar i Aspö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.477214
Longitud: 17.049414
Lämnings-ID: L1985:2650
Riksantikvarieämbetets ID: Aspö 47:1
Sveriges runinskrifter: Sö175, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lagnö
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Aspö runsten -
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Aspö
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:2650