Hällristning L1984:5876 i Mariefred
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll. Runhöjd 5 cm. Ristningen vetter mot Ö. Sentida. Belägen 2 m S om Mariefred 28:2."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Mariefred socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och begynnande S-sluttning av bergrygg med berg i dagen. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Mariefred socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.26158
Longitud: 17.212328
Lämnings-ID: L1984:5876
Riksantikvarieämbetets ID: Mariefred 28:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Mariefred
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:5876