Hällristning L1984:2827 i Härad 🇬🇧
Även känd som Gökstenen
Foto av Hällristning L1984:2827 i Härad
Foto av Hällristning L1984:2827 i Härad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på block, Sö 327, 5x3 m (NNV-SSÖ) och 2,5 m h. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 10-15 cm. NV delen är lössprängd stenskova 0,75x0,55x0,4 m, ligger vid flyttblockets fot. Kors och bilder ur sagan om Sigurd Fafnesbane. Texten är svårtolkad och det är ovisst om den har någon språklig mening. Ligger i N delen av gravfältet Härad 53:1. ... (i)uraRi : kaum : isaio : raisti : stai : ain : þansi : at : : þuaR : fauþr : sloþn : kbrat : sin faþu... ul(i) * hano : msi + ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härad socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N delen av moränrygg. Hagmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.372847
Longitud: 16.930493
Lämnings-ID: L1984:2827
Riksantikvarieämbetets ID: Härad 53:2
Sveriges runinskrifter: Sö327 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Göksten (näsbyholm)
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Troligen samma ristare som gjort Sö 324.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Gökstenen
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Härad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/52a09ecf-b93c-41b3-b144-35a0e13ca93d