Hällristning Sö324, L1984:1516 i Helgarö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på block av gråsten, Sö 324. Blocket är 4x3 m (Ö-V) och 1 m h. På den sluttande Ö sidan inom ett 1,4x1,3 m st fält fins en runslinga. runornas höjd är 0,1 m. Utanför slingans N övre del ytterligare några runor. På stenens S lodräta sida ett kors, ca 0,6x0,6 m, begränsat av dubbla linjer och försett med en dubbel ring, 0,2 m diam, kring centrum. På stenens SV sluttande sida, en mansfigur, ca 0,65x0,65 m. Texten går inte att tyda, nonsens? Troligen samma ristare som gjort Gökstenen, Sö 327."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Helgarö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Intill vägkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart intill och NÖ om vägskäl."
Vill du se flera runstenar i Helgarö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.443325
Longitud: 16.784571
Lämnings-ID: L1984:1516
Riksantikvarieämbetets ID: Helgarö 52:1
Sveriges runinskrifter: Sö324, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Åsby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Troligen samma ristare som gjort Gökstenen Sö 327.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Helgarö
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:1516