Hällristning L1983:9290 i Överselö
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, på block/fast häll, inom 2 x 2 m finns en runrad samt enstaka runor. Runorna är ..y.rista..r.r.t.y. Runt den övre raden är en kantlinje. Runorna är 7-8 cm höga och 2-3 mm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i västsluttning av moränhöjd med berg i dagen. Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.403791
Longitud: 17.182812
Lämnings-ID: L1983:9290
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 236
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:9290