Hällristning L1983:7310 i Åker
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning på block, 6x4x1,5 m, bestående av 1 skepp, 1 ringfigur, 3 rännor och 277 skålgropar. Skeppet är 51 cm l och av dubbellinjetyp och fragmentariskt. Ringfiguren är 9 cm i diam och har en skålgrop i mitten. Rännorna är 3-9 cm l, 2 av dem sammanbinder skålgropar och 1 ränna utgår från en skålgrop. Av skålgroparna är 257 runda, 3-7 cm i diam och 0,5-2,5 cm dj; 7 är avlånga, 7-14 cm l, 3-5 cm br och 1-2 cm dj. Större delen av ristningen är belägen på blockets branta västsluttning, men ett 20-tal skålgropar ligger på blockets krön och östsluttning. (Raä dnr: 321-868-2009) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m Ö om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.28749
Longitud: 17.066823
Lämnings-ID: L1983:7310
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 209:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7310