Hällristning Sö332, L1983:3633 i Åker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðbjôrn(?) lét gera merki þessi at Holmlaug, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 332, rödaktig granit, ca 2 m h, 1,5 m br (vid själva runtavlan 0,8 m , N-S) och 1,5 m tj. Själva runinskriften begränsad till ett område, ca 0,6x0,7 m. Runhöjd ca 8 cm. Ristningen vetter mot Ö. ...-þb-urn * lit * kira * mirki * þ-si ...-... ...u-mlaug sun -in [Gu]ðb[j]ôrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at H]o[l]mlaug, son [s]inn. [Gu]ðb[i]orn(?) let gærva mærki þ[e]ssi [at H]o[l]mlaug, sun [s]inn. Gudbjörn(?) lät göra dessa märken efter Holmlög, sin son."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränkulle, glest bevuxen med blandskog (1957)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m V om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.269577
Longitud: 17.10224
Lämnings-ID: L1983:3633
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 118:1
Sveriges runinskrifter: Sö332, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Skämby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Troligen samme ristare som gjort Sö 331
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3633