Hällristning Sö197, L1983:3322 i Ytterselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok Gerðarr létu hôggva stein at brœðr sína Víking ok Sigfast. Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensblock, ca 3x3 m st och 3 m h med runristing närmast rund, 1 m diam, på den avsmalnande och i ca 45 grader lutande toppytan. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter mot NV. "Björn och Gärdar lät hugga stenen efter sina bröder Viking och Sigfast. Gud hjälpe deras själar bättre än de kunde göra därtill (dvs bättre än de kunde förtjäns)." ' byrn ' auk * kerþar ' litu * hauka ' stin ' at * brþr * sena * uikik ' auk * sigfast * kuþ ' halbi * selu þira ' bet * þan ' til * kuni ' kerua ' Bjôrn ok Gerðarr létu hôggva stein at brSðr sína Víking ok Sigfast. Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera. Biorn ok Gærðarr letu haggva stæin at brøðr sena Viking ok Sigfast. Guð hialpi selu þæiRa bætr þæn til kunni gærva."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I S sluttning mot vatten. Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.360623
Longitud: 17.245421
Lämnings-ID: L1983:3322
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 68:1
Sveriges runinskrifter: Sö197, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Kolsundet, husby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3322