Hällristning Sö195, L1983:2966 i Ytterselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmsteinn reisti stein eptir Steinulf fôðurfôður sinn, bónda góðan, bjó í Brúsaeiki. Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. Hallbjôrn/Halfburinn hjó á rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på jordfast block, Sö 195, granit, 1,1 m h och 1m br. Den ristade sidan vetter mot V. " Holmsten reste sten efter Stenulv, sin farfader, en god bonde, som bodde i Brössike, Gud bärge hans själ bättre än han har gjort därtill (dvs än han har förtjänat). Hallbjörn högg runorna på (stenen)". hulmstein * raisti : stin : eftiR : stainulf : faþurs×faþur : sen : bohnta [(k)(u)-an by-i| |i -ru-](a)iki :: kuþ : bergi : sel : hans betr : þen : han : af(R) : til : art : halburin : hiuk : a : runaR : Holmsteinn reisti stein eptir Steinulf fôðurfôður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í [B]rú[s]aeiki. Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. Hallbjôrn/Halfburinn hjó á rúnar. Holmstæinn ræisti stæin æftiR Stæinulf faðursfaður senn, boanda go[ð]an, by[gg]i i [B]ru[s]aæiki. Guð biargi sel hans bætr þæn hann hafR til gært. Hallbiorn/Halfburinn hiogg a runaR."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.410537
Longitud: 17.232193
Lämnings-ID: L1983:2966
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 16:3
Sveriges runinskrifter: Sö195, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Brössike
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare: Hallbjörn/Halvboren (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2966