Hällristning Sö199, L1983:2577 i Ytterselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ...steinn ... ...fastr(?) þeir létu hôggva stein þenna at ... "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensblock, Sö 199, på ytan mot vägen, 3x3x2 m st, finns en runslinga och ett kors. Stilgruppering: Fp. "-... ...sten ... ... de lät hugga denna sten efter ..." -... ...stain ... ...str ' þair * litu * hakua ' stin ' þina ' (a)... ... ... ...steinn ... ...[fa]str(?) þeir létu hôggva stein þenna a[t] ... ... ...stæinn ... ...[fa]str(?) þæiR letu haggva stæin þenna a[t] ..."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av höjd med berg i dagen. Skogsmark (blandskog), f.d. hagmark."
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391772
Longitud: 17.251483
Lämnings-ID: L1983:2577
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 143:2
Sveriges runinskrifter: Sö199, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ullunda
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2577