Hällristning Sö331, L1983:2518 i Åker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Birgir(?) ok Holma létu gera merki þessi at Holma, son sinn góðan, Holmvé, dóttur sína. Guð hjalpi sálu þeira! "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 331, svartröd granit, 2 m h, 3 m br (NNV-SSÖ) och ca 1,2 m tj. Själva runinskriften omfattar ca 2x2m st område. Runhöjd ca 8 cm. Ornament finns. Något söndervittrad. biriR * auk * -(u)(l)ma * litu * kera * mari * þisa * at * hulma ** sun * sin * koþan * hulmnui * tutr sia * kuþ * hialbi * s(i)(l)u * þaiRa Birgir(?) ok [H]olma létu gera merki þessi at Holma, son sinn góðan, Holmvé, dóttur sína. Guð hjalpi sálu þeira! BirgiR(?) ok [H]olma letu gærva mærki þessa at Holma, sun sinn goðan, Holmvi, dottur sina. Guð hialpi salu þæiRa! Birger och Holma läto göra dessa märken efter Holme, sin gode son, (och efter) Holmvi, sin dotter. Gud hjälpe deras själ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränkulle, glest bevuxen med blandskog (1957)."
Vill du se flera runstenar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.26961
Longitud: 17.102162
Lämnings-ID: L1983:2518
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 118:2
Sveriges runinskrifter: Sö331, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Skämby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Troligen samme ristare som gjort Sö 332
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2518