Hällristning L1982:7205 i Åker
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i block, 2,5 x 2,5 x 1,3 m bestående av 1 skepp, 2 obestämbara figurer och 3 skålgropar. Skeppet är 48 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spantstreck. De obestämbara figurerna är 15 - 19 cm l och 8 - 9 cm br. Skålgroparna är 2 - 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på blockets sydvästsluttning. 10 m N om ovan nämnda lämningar finns ytterligare 1 skålgrop. Den är 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på blockets NV spets. Blocket är1,4 x 1,3 x 0,7 m. Påträffad vid arkeologisk inventering 2011-2013 (RAÄ dnr. 3.4.2-2516-2013)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NÖ om väg. "
Vill du se flera runstenar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.287357
Longitud: 17.055381
Lämnings-ID: L1982:7205
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 1112
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:7205