Hällristning L1982:2498 i Toresund
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på häll, Sö 188, med en otydlig ristning på ovansidan. Ristningen är 1,5-1,62 m. Stilgruppering: Pr 1. Ej imålad. "Tyrvi lät göra detta minnesmärke efter Morde, och Gunne och Halvdan och Hälgulv efter sin broder." þurui : lit : kira : mirki : þitsa : at : morþa : auk : kuni : auk : halftan : a(u)(k) : hilguflr : at : boþur : sin Þyrvé lét gera merki þetta at Morða, ok Gunni ok Halfdan ok Helgulfr(?) at bróður sinn. Þyrvi let gærva mærki þetsa at Morða, ok Gunni ok Halfdan ok HælgulfR(?) at broður sinn."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Toresund socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande moränmark med berghällar. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Toresund socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.352705
Longitud: 17.186185
Lämnings-ID: L1982:2498
Riksantikvarieämbetets ID: Toresund 398
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Toresund
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:2498