Runsten L2014:8293 i Stockholms
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit, 1,55 m h 1,15 m br på mitten och 0,2-0,3 mtjock. Runslingans bredd är ca9 cm. Ristningsytan vätter mot S.Raguälv lät göra denna bro efter Anund sin goda son. Gud hjälpehans ande och själ bättre än han förtjänande. Större minnesmärkemå ej varda till, moder gjorde den efter sin ende son"K: KIAF1975:Bör vårdas. TA: Se tidigare inventering nr 36. Järva inv66, 1929 KIAF 1975. Dnr 306/69. Litt UR 169 Järvafältets fornl1929. Spånga före Tensta, Spånga sn historia s 128. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Terränguppgifter: Moränrygg, åkerholme, betesmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 4 m Ö 28cg S om dikeskant ca 1 m N 28 cg Ö om sämrebrukningsväg"
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.397685
Longitud: 17.922312
Lämnings-ID: L2014:8293
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 153:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8293