Runsten L2014:8271 i Stockholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:8271 i Stockholm
Foto av Runsten L2014:8271 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ursprunglig plats för runstenen Spånga 341:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.387672
Longitud: 17.787641
Lämnings-ID: L2014:8271
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 341:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c55e3a67-a11e-4dc0-89e4-257abcbec6c8