Runsten L2014:8157 i Stockholms
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten av grå granit, 1,4 m hög 1,25 m bred vid basen någotavsmalnande upptill 0,2-0,3 m tjock. Upptill är en bitbortslagen.Runstenen lagad i övre vänstra hörnet i det att ett lossnatfragment fastmurats. Runslingan s bredd är 8-9 cm. Ca 9 m S 16cgV om nr 1 är nr 2) Rest sten, av grå granit, 1,64 m hög 0,8 mbred vid basen, avsmalnandeupptill och 0,25-0,4 m tjock. Möjligenett fragment av runsten. Några runor eller någon inristningöverhuvud inte synlig. Se skiss i boken. 'Björn lät resa dennasten efter sin broder..N-Sten. Gud hjälpe hans ande och Gudsmoder. Vi säk ristade Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning beväxt med barrträd"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 0,7 m Ö 42cg N om scaktkant för väg. 2) 3,5 m S 30cg V om väg"
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.407993
Longitud: 17.916861
Lämnings-ID: L2014:8157
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 80:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8157