Runsten L2014:8068 i Stockholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:8068 i Stockholm
Foto av Runsten L2014:8068 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av granit, signum U Fv1953;266. 1,69 m h och 0,8 m br . I √∂vre delen √§r ett stycke bortslaget. Runh√∂jd 4-12 cm. Inskrift: "tayr : knutr : aok : porkisl : aok : aystin : √ěaiR : raistu : stain : eftiR : biarn : fapur : sin" samt "snari : iag"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m √Ė om vapenhusets S h√∂rn och 3,5 m S om vinkeln mellan vapenhusets √Ė h√∂rn och l√•nghuset."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391521
Longitud: 17.911676
Lämnings-ID: L2014:8068
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 284:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/53e75c40-bb61-4d58-8998-4a710018ef9a