Runsten L2014:8067 i Stockholms
Foto av Runsten L2014:8067 i Stockholm
Foto av Runsten L2014:8067 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av granit, signum U 61. 2,3 m h, 0,4-0,65 m br (ÖNÖ-ÖSÖ) och 0,2-0,3 m tj. Runhöjd 6-8 cm. Inskrift: "hialmuiþ(r) : auk : þurbiarn : kunbiarn : auk : halftan : þais : raistu : stin : þina : eftiR : bruþur : sin : ulf : auk : faþur : sen biarn : auk : bruþur : sen : blakari". Ristningen vetter nu mot SSÖ. På baksidan, åt kyrkan till, är 1 större kors inristat."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m SSV om gravkorets SÖ-ligaste hörn."
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391406
Longitud: 17.912049
Lämnings-ID: L2014:8067
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 284:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8067