Runsten L2014:8066 i Stockholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:8066 i Stockholm
Foto av Runsten L2014:8066 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, del av U 63 (dock även med eget signum U ATA4027/61), 0,75 m h och 0,75 m br, av röd sandsten. 2 bevarade runor - "KE". Runhöjd 6 cm. Ristningen vetter nu mot S. Imålad med grön färg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård, kyrkvägg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I långhusets S vägg, 1,6 m från marken."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391531
Longitud: 17.911804
Lämnings-ID: L2014:8066
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 284:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9bc386e6-06a7-44e0-a569-8242b2d3c2d5