Runsten L2014:8030 i Stockholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:8030 i Stockholm
Foto av Runsten L2014:8030 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1,35 m h, 0,75 m br och 0,5 m tj. Runh√∂jd 9-10 cm. Ristningen vetter mot S. √Ąndring dnr 6534/88: Flyttad till ny plats 1988-10-25 (nuvarande l√§ge)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NV om SV h√∂rn, 8 m VSV om NV h√∂rn av hus (museibyggnad) och ca 20 m √ĖN√Ė om korsning gata/uppfartsv√§g (dnr 6539/88)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.377032
Longitud: 17.813635
Lämnings-ID: L2014:8030
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 341:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/53afe9d7-e586-4019-87d3-5e11262c6707