Runsten L2013:9425 i Stockholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2013:9425 i Stockholm
Foto av Runsten L2013:9425 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, 3x2 m (N√Ė-SV) och 5 m tj. Runslinga med runor √§r inhuggna i stenen. Ligger i en sl√§nt. (Annan inventering 2017)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.341334
Longitud: 17.923996
Lämnings-ID: L2013:9425
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1029
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6779261e-392d-476f-8df1-0c341970c352