Runsten L2013:9246 i Stockholms
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida. Påträffad i samband med en besiktning år 2012. (3.4.2-1697-2015) Ristningen finns på ett naturligt block, som har lösgjort sig från en bergssida. Den ristade sidan är 2,15 m hög och 0,77 m bred och försedd med en runslinga. Runorna är 6,5-7,5 cm höga och inte särskilt svåra att läsa. Den sentida ristaren har använt den medeltida varianten av runraden och skrivit: torbiörn dennismfntä(?)r rista stenen dvs. "Torbjörn ... ristade stenen." Den andra runföljden är inte lätt att förstå och jag misstänker att han här har tagit fel på någon runa. Den kan inledas med namnet Dennis, men han kanske också har tänkt skriva "den" + något adjektiv. "
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.431848
Longitud: 17.901216
Lämnings-ID: L2013:9246
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 991
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:9246