Runsten L2013:243 i Stockholms
Även känd som Gliastenen
Foto av Runsten L2013:243 i Stockholm
Foto av Runsten L2013:243 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten,granit, 1,15 m h, 1,5 m br (ÖSÖ-VNV) och 0,15 m tj.Ristningsytan vänd mot SSV. Inskrift: "Gammal och Tjälve lätoresa denna sten (efter) sin Fader en dugande man". KIAF 1975: Börflyttas, flyttad sedan 1951 och står numera vid Fornl 28:s kant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i SV-sluttning av moränbunden bergrygg (NV-SÖ)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NÖ om väg (NV-SÖ)"
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.346367
Longitud: 17.952033
Lämnings-ID: L2013:243
Riksantikvarieämbetets ID: Bromma 38:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Gliastenen -
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:243