Runsten L2013:1690 i Stockholm ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Farstastenen
Foto av Runsten L2013:1690 i Stockholm
Foto av Runsten L2013:1690 i Stockholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ě√≥rir ok Sveinn l√©tu reisa stein at V√©nj√≥t, br√≥√įur sinn, son Helgu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,6 m h, 1,3 m br och 0,08-0,25 m tj (NV-S√Ė). Inskrift p√•SV sidan med 8-9 cm h√∂ga och 3-4 mm dj runor.Inskrift: "Tore ochSven l√§to resa stenen efter Vinjut, sin broder, Helgas son".Ornamentik best√•r av en drakslinga lagd i en √•tta. Ett kors finnsinnanf√∂r √•ttans √∂vre √∂gla. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack bergshöjd i ett större bergsområde. Hagmark (beväxt medbjörk och rönn"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N√Ė om g√•ngv√§g (NV-S√Ė)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.238605
Longitud: 18.083971
Lämnings-ID: L2013:1690
Riksantikvarieämbetets ID: Brännkyrka 119:1
Sveriges runinskrifter: Sö290 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Farsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Halvdan (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Farstastenen
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9a2b0eb6-94d4-4214-a107-adaaff7816c3