Runsten L2013:1540 i Stockholms
Foto av Runsten L2013:1540 i Stockholm
Foto av Runsten L2013:1540 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 75, grå granit, 1,4 m h, 1,3 m br och 0,3-0,4 m tj. Runslingans bredd är ca 8 cm. Ristningsytan vätter mot NNÖ. Flyttad till nuvarande plats år 2007 inför vägbygge. (registrerat efter inventering av Länsstyrelsen i Stockholms län 2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg med berg i dagen, SÖ-sluttning, beväxt med lövträd"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 3,5 m NÖ om gångväg (NÖ-SV)"
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.407922
Longitud: 17.941988
Lämnings-ID: L2013:1540
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 164:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1540