Runsten L2013:1438 i Stockholms
Foto av Runsten L2013:1438 i Stockholm
Foto av Runsten L2013:1438 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av granit, signum U 62. 1,65 m h och 1,4 m br vid basen, Avsmalnande upptill och 0,2-0,25 m br. Från toppen är ett 0,6 m br stycke bortslaget. Runslingans bredd är ca 9 cm. Inskrift: "anu[n]tr x lit x raisa staina -... ra x faþur x sin x auk x katil x ui x a[jfti]R b[o]nta sin". I mitten är ett kors."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan gräsmatta. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 2 m SV om Spånga kyrkas torn och ca 3 m SÖ om dess SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391544
Longitud: 17.911755
Lämnings-ID: L2013:1438
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 61:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1438