Runsten L2013:1390 i Stockholms
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,3 m h1,2 m br 0,3 m tj. Närmast rektangulärt tvärsnitt.Stenen har ristningar på 2 sidor. Den större ristningsytan medtext är vänd mot SV och den mindre ornamentala ristningsytan åtSÖ. Inskrift enligt UR"... Udd lät resa stenen efter BjörnIngrids fader. Han var Vides arvinge... Runstenen står på enMindre kulle 16x7 m (NV-SÖ) och 0,4-0,5 m h. SV om runstenen ärkullen stensatt med flata stenar 0,2-0,5 m st. Runt om på kullenväxer tätt med slånbärssnår, nyponsnår samt rönn och hägg. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dalgång mellan bergryggar (NNV-SSÖ) Obebyggd tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m N 40cg V om ägogräns (Ö 40cg N-V 40cg S) och 6 m S 30cg Ö omsagogräns (Ö 30cg N-V 30cg S) samt c:a 23 m Ö 30cg N om väg (N30cg V-S 30cg Ö)"
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.350421
Longitud: 17.900981
Lämnings-ID: L2013:1390
Riksantikvarieämbetets ID: Bromma 72:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1390