Runsten L2013:1390 i Stockholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2013:1390 i Stockholm
Foto av Runsten L2013:1390 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,3 m h1,2 m br 0,3 m tj. N√§rmast rektangul√§rt tv√§rsnitt.Stenen har ristningar p√• 2 sidor. Den st√∂rre ristningsytan medtext √§r v√§nd mot SV och den mindre ornamentala ristningsytan √•tS√Ė. Inskrift enligt UR"... Udd l√§t resa stenen efter Bj√∂rnIngrids fader. Han var Vides arvinge... Runstenen st√•r p√• enMindre kulle 16x7 m (NV-S√Ė) och 0,4-0,5 m h. SV om runstenen √§rkullen stensatt med flata stenar 0,2-0,5 m st. Runt om p√• kullenv√§xer t√§tt med sl√•nb√§rssn√•r, nyponsn√•r samt r√∂nn och h√§gg. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dalg√•ng mellan bergryggar (NNV-SS√Ė) Obebyggd tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m N 40cg V om √§gogr√§ns (√Ė 40cg N-V 40cg S) och 6 m S 30cg √Ė omsagogr√§ns (√Ė 30cg N-V 30cg S) samt c:a 23 m √Ė 30cg N om v√§g (N30cg V-S 30cg √Ė)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.350421
Longitud: 17.900981
Lämnings-ID: L2013:1390
Riksantikvarieämbetets ID: Bromma 72:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/19cc89a8-de46-4843-9ec5-b528b1705110