Runsten L2012:490 i Stockholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:490 i Stockholm
Foto av Runsten L2012:490 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U 79). 2,4 m h. Ristad p√• 2 sidor 0,7 respektive 0,5 m br. Ristningarna vetter mot NNV och VSV. Inskrift "Gy och SVen de reste stenen till minne av Bersa sin gode fader. √Ąrnfast h√∂gg stenen efter Bersa, Vig√§rds make, Torg√§rds gode son". Stenen stod tidigare p√• Skesta bytomt (RA√Ą-nr Sp√•nga 43:1)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N√Ė-sluttning, bev√§xt med l√∂vtr√§d, slottspark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.366273
Longitud: 17.85615
Lämnings-ID: L2012:490
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1197
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4dd308be-67d0-472f-bcce-c9f90248cbcb