Runsten L2012:490 i Stockholms
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U 79). 2,4 m h. Ristad på 2 sidor 0,7 respektive 0,5 m br. Ristningarna vetter mot NNV och VSV. Inskrift "Gy och SVen de reste stenen till minne av Bersa sin gode fader. Ärnfast högg stenen efter Bersa, Vigärds make, Torgärds gode son". Stenen stod tidigare på Skesta bytomt (RAÄ-nr Spånga 43:1)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttning, beväxt med lövträd, slottspark."
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.366273
Longitud: 17.85615
Lämnings-ID: L2012:490
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1197
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:490