Runsten L2012:435 i Stockholms
Även känd som Hanstastenarna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U 72), av grå granit, 2,4 m h, 1,8 m br (Ö-V. Ristningsytan mot N. Inskrift: "Gärdar och Jorund låter resa dessa stenar till minne av sina systersöner Ärnmund och Ingemund". Utgör parsten till U 73 som kvarstår på ursprunglig plats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.326684
Longitud: 18.103131
Lämnings-ID: L2012:435
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1193
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Hanstastenarna -
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:435