Runristning L2015:7736 i Stockholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2015:7736 i Stockholm
Foto av Runristning L2015:7736 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sentida, 1,5x0,8 m (√Ė-V). Ristningens V del √§rtydligast. Enligt excerpter skall ristningen ha tillkommit1905-1906 av d√•varande skolgossen G√∂sta Storm som kopierat endrakslinga ur Folkskolans L√§sebok och f√∂rsett denna med texten:"G√∂sta Storm gjorde denna ristning till minne av sommaren1905-1906". T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ė-sluttande h√§ll"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m 30cg om väg"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.314845
Longitud: 18.103694
Lämnings-ID: L2015:7736
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 156:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/95e030c3-6064-4e66-8d94-a2ed8aa93110