Runristning L2013:1335 i Stockholms
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runristning, på stenblock, gråsten. Blocket är 1,1x0,8 m(ÖNÖ-VNV) och 0,15-0,2 m tj. Ristnings ytan har en närmast ovalform c:a 0,45 m l och 0,35 m br. Runslingan är c:a 0,7 m br och0,001 m dj. Den är utförd som en ihoprullad orm. Översättningelyder ungefär Paka(r)? gjorde dessa runor. Se bilden. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränbunden bergrygg (NÖ-SV) och nära ÖNÖ-sluttning"
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.36709
Longitud: 17.933877
Lämnings-ID: L2013:1335
Riksantikvarieämbetets ID: Bromma 74:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1335