Runristning L2013:1105 i Stockholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2013:1105 i Stockholm
Foto av Runristning L2013:1105 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, (sentida) i fast h√§ll, 0,81 0,66 m. 6 cm h runor ienkel drakslinga. Inom slingan ett kors. Runristningen l√§ses fr√•nsvans mot huvud."Bild samt tecken, se boken". √Ėvers√§ttning, fritt( KILLIR UK ?LAIR LITU RISII MIRK IFTIR SIK SILFUN BKR ATIALNALAIN RALSUNTH). Ristningen l√§r vara utf√∂rd f√∂r ca 20(?) √•rsedan. Den √§r mycket v√§lgjord och √§r inm√•lad med r√∂d f√§rg. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av större moränbundet bergsområde nära brant Nö- sluttning.Skogsmark (barrskog)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.260833
Longitud: 18.03027
Lämnings-ID: L2013:1105
Riksantikvarieämbetets ID: Brännkyrka 185:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4261e120-bf47-42fa-b73a-60193b90fe24