Runristning L2013:1105 i Stockholms
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, (sentida) i fast häll, 0,81 0,66 m. 6 cm h runor ienkel drakslinga. Inom slingan ett kors. Runristningen läses frånsvans mot huvud."Bild samt tecken, se boken". Översättning, fritt( KILLIR UK ?LAIR LITU RISII MIRK IFTIR SIK SILFUN BKR ATIALNALAIN RALSUNTH). Ristningen lär vara utförd för ca 20(?) årsedan. Den är mycket välgjord och är inmålad med röd färg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av större moränbundet bergsområde nära brant Nö- sluttning.Skogsmark (barrskog)"
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.260833
Longitud: 18.03027
Lämnings-ID: L2013:1105
Riksantikvarieämbetets ID: Brännkyrka 185:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1105