Hällristning L2014:8079 i Stockholms
Foto av Hällristning L2014:8079 i Stockholm
Foto av Hällristning L2014:8079 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i block 1,5x1,2 m (NV-SÖ) och 0,7 m h. På blockets motV sluttande sida är en runristning. Runhöjd 4-6 cm. Delvisimålad. Runslingan är ofullständig och vittrad. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-sluttande moränmark. Parkmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 60 m N om nr 206 och ca 17 m (40cg) om bostadshus"
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.404937
Longitud: 17.927653
Lämnings-ID: L2014:8079
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 216:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8079