Hällristning L2013:1861 i Stockholms
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i fast häll. Runslingans bredd ca 7,5 cm.Slingovalen ca 1,30 m br på mitten, 1,85 m l. Ristningsyta 1,87 mh och 1,16 m br.Hällen vetter mot V 40cg S. Hällens lutning ca45cg. I mitten 2 bortvittrade fläckar en är 23 cm diam, den andraär 75x45 cm, vilka delvis skadat ristningen (slingan). Höjd övermarken 1,5 m. Inskrift: "Sigvid och Sigrev läto rista denna stenefter Senar, sin fader." Nr 2:s inskrift: "Näst lät rista dessarunor efter sin fader Faste...". Ca 2,2 m ÖSÖ 20cg S om nr 1 ärnr: 2) Runristning i fast häll. Ristningsyta 1,07 m h och 1,02 mbr. Slingans bredd 12-14 cm i cirkel, ca 1 m i diam. I NV enbortvittrad bit som skadat ristningen ca 16 cm diam. Höjd övermarken 0,9 m.Hällen lutar ca 70cg och vetter mot S 20cg V. 0,8 möver marknivån. 10 m NV om nr 2 är: 3) Stensättning, rund, 8 mdiam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,9 mst. Kantkedja i SSV-VSV, 0,2 m h av 0,3-0,5 m l stenar. Oklarbegränsning V-Ö. Tunn fyllning ovan S kanten. Enligtgravfältskarta s 30 i Bromma hembygd Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Park. Krön och SSV-sluttning av moränbundet litet berg"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 och 2 intill NÖ om promenadväg. 15 m NNÖ om väg"
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.338983
Longitud: 17.94478
Lämnings-ID: L2013:1861
Riksantikvarieämbetets ID: Bromma 13:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1861