Hällristning L2013:1590 i Stockholms
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll 1,72 m br och 2,66 m h. Runhöjd 7-10 cm.Ristningsytan (är åt 20cg) är skrovlig, på sina håll med mycketgrova kristaller, och genomdragen av sprickor. Ristningen hargivits en symmetrisk, svagt konisk bårform med skänklarna nedåtoch med skriftbanddjupets främre och bakre delar vikta i öglorinåt, uppåt över ristningsytan. Inom denna ram är ett någotmindre banddjur utan runor samt små ormar inkomponerade. Innanförramen i ristningens övre del ett halvmeterstort kors. Inskrift(Översatt): "Ingelög lät hugga denna häll efter sin son Sigfastoch -ihilt hans broder (lät också hugga?). De, moder och son bo iHusby (?)." T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sidan av låg bergknalle, skog"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 400 m NÖ om Granby mangårdsbyggnad och ca 35 m N om ett öppetfält"
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.40457
Longitud: 17.927226
Lämnings-ID: L2013:1590
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 206:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1590