Hällristning L2012:489 i Stockholm 🇬🇧
Foto av Hällristning L2012:489 i Stockholm
Foto av Hällristning L2012:489 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhäll (U 80), 3x1,5 m st (NÖ-SV), runslingan 7,5-9 cm br. Inskrift: "Andvätt och Gärdar lät rista dessa dessa runor efter Sven, sin fader, och Kättilvi efter sin make"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande häll i moränbunden bergrygg (SÖ-NV) beväxt med barrträd och lövträd. Skogsmark "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca. 10 m SÖ om U 81."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.371691
Longitud: 17.919848
Lämnings-ID: L2012:489
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1196
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b5c60fd9-3237-4763-8bfb-1bc66eed0477