Hällristning L2012:488 i Stockholm 🇬🇧
Foto av Hällristning L2012:488 i Stockholm
Foto av Hällristning L2012:488 i Stockholm
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhäll (U 81), 1,7x1,1 m st (NÖ-SV), runslingan 5-10 cm br. Ofullbordad. Inskrift: "Ärnmund"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande häll i moränbunden bergrygg (SÖ-NV) beväxt med barrträd och lövträd. Skogsmark"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.37181
Longitud: 17.919735
Lämnings-ID: L2012:488
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1195
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/66f45fc2-98f1-4105-bb47-8deef72c70f3