Hällristning L1970:9577 i Jörlanda 🇬🇧
Foto av Hällristning L1970:9577 i Jörlanda
Foto av Hällristning L1970:9577 i Jörlanda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Jörlanda socken i Stenungsund kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.979994
Longitud: 11.836816
Lämnings-ID: L1970:9577
Riksantikvarieämbetets ID: Jörlanda 12:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Stenungsund
Socken: Jörlanda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/726823e3-badf-41c2-b7e0-1f62bc03515c