Runsten DR266, L1989:7465 i Uppåkra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Nafni reisti stein þenna eptir Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m h, 0,6 m br (Ö-V) och 0,25-0,4 m tj. På stenens N och S sida finns runor, 7-10 cm h. Dessa är imålade med röd färg, radskiljestreck med svart färg. Stenen är rest i en "stenhög", 6,5x3 m (Ö-V) och 1 m h. Texten skall, enligt Engström (1927), uttydas: "Navne reste denna sten efter sin broder Toke. Han var död västerut". En konservering av stenen genomfördes 2018 då det fanns spjälkningar som behövde åtgärdas."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppåkra socken i Staffanstorp kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark. Tomtmark (trädgård)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m S om SV hörnet av boningshus, och 5 m NNÖ om väg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten DR266, L1989:7465 i Uppåkra:
"Man har vid några tillfällen försökt flytta stenen, men det har då spökat eller uppstått hemska oväsen."
Vill du se flera runstenar i Uppåkra socken eller Staffanstorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.666056
Longitud: 13.140861
Lämnings-ID: L1989:7465
Riksantikvarieämbetets ID: Uppåkra 2:1
Sveriges runinskrifter: DR266,
Plats: Uppåkra, hjärup
Placering: Stenshöggård
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Staffanstorp
Socken: Uppåkra
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:7465