Runsten BoBoije5, L1967:6991 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,53x0,3 m stor 0,1 m tj. Runhöjd 5-10 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhusets SV vägg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten BoBoije5, L1967:6991 i Tossene:
"Stenen som påträffatdes vid torpet Mulekärr lär ha anträffats vid uppgrävning av en "ättehög på Valla hed ett stycke söder om Överby prästgård"."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.445628
Longitud: 11.375289
Lämnings-ID: L1967:6991
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 234:1
Sveriges runinskrifter: BoBoije5,
Plats: Valla
Placering: Tossene kyrkas vapenhus
Föremål: 2 fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6991