Hällristning L1970:7070 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.1x0.9 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 vagn, 1djur, 1 fragment och 1 älvkvarn.Skeppet är 34 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Vagnen är 34x21 cm, fyrhjulig med älvkvarnshjul.Djurfiguren är 20 cm l, tvåbent av strecktyp.Fragmentet är 17 cm l.Älvkvarnen är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på Ö-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m VNV om åkerkant på en punkt 50 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.407801
Longitud: 11.329891
Lämnings-ID: L1970:7070
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 721:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:7070